• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    Sistemi i Dozimit Kimik ICE për Trajtimin e Ujit në Sistemin e Kullës së Ftohjes

    Funksionimi i sistemit të ftohjes ndikon drejtpërdrejt në besueshmërinë, efikasitetin dhe koston e çdo procesi të industrisë, institucionit ose industrisë së energjisë. Monitorimi dhe ruajtja e kontrollit të korrozionit, depozitimit, rritjes mikrobike dhe funksionimit të sistemit është thelbësore për të siguruar koston totale optimale të operimit. Hapi i parë për të arritur minimumin është zgjedhja e një programi të përshtatshëm të trajtimit dhe kushteve të funksionimit për të minimizuar streset e sistemit.