• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Kullat ftohëse të qarkut të mbyllur me kundër-rrjedhje / Ftohëset me qark të mbyllur avullues

    Ajri i thatë i ftohur hyn nëpër dritare në të dy anët e kullës në pjesën e poshtme, dhe tërhiqet lart dhe mbi mbështjellje nga forca nga ventilatori boshtor i cili instalohet në majë, duke trazuar ujin që bie (erdhi nga sistemi i shpërndarjes së ujit) dhe rritjen e efikasitetit të transferimit të nxehtësisë në një gjendje të ajrit të nxehtë të lagësht të shkarkuar nga kulla në atmosferë. Gjatë këtij procesi pune, një sasi e vogël e ujit që qarkullon përsëri avullohet për shkak të transferimit të nxehtësisë latente përmes tubit dhe mureve të mbështjellësve, duke hequr nxehtësinë nga sistemi. Në këtë mënyrë funksionimi, për shkak të performancës avulluese ulni temperaturat e ujit që largohen dhe energjia e ventilatorit është kursyer.