• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Kullat ftohëse të qarkut të mbyllur me qark të kryqëzuar / Ftohëset me qark të mbyllur avullues

    Si kullë ftohëse avulluese e rrjedhës kryq të tipit tërheqës, lëngu i kullës (ujë, vaj ose glikol propilen) përdoret për të siguruar ftohje e cila është e mbyllur në një spirale dhe nuk ekspozohet drejtpërdrejt në ajër. Spiralja shërben për të izoluar lëngun e procesit nga ajri i jashtëm, duke e mbajtur atë të pastër dhe të ndotur të lirë në një lak të mbyllur. Jashtë spirales, ka spërkatje me ujë mbi spirale dhe përzihet me ajrin e jashtëm për të shkarkuar ajrin e ngrohtë nga kulla ftohëse në atmosferë ndërsa avullon një pjesë e ujit. Uji i ftohtë jashtë spirales riqarkullohet dhe ripërdoret: uji i ftohtë kthehet në fillim të procesit për të thithur më shumë nxehtësi gjatë avullimit. Ndihmon në mirëmbajtjen e një lëngu të pastër procesi, i cili do të zvogëlojë kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit.