• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Kullat ftohëse të tipit të shisheve të rrumbullakëta

    Një kullë ftohëse e qarkut të hapur është një shkëmbyes nxehtësie, i cili mundëson ftohjen e ujit përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me ajrin.

    Transferimi i nxehtësisë nga uji në ajër kryhet pjesërisht nga transferimi i nxehtësisë së ndjeshme, por kryesisht nga transferimi i nxehtësisë latente (avullimi i një pjese të ujit në ajër), gjë që bën të mundur arritjen e temperaturave të ftohjes më të ulëta se temperaturat e ambientit.