• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    Modeli i Membranës ICE MBR i Trajtimit të Ujërave të Zeza Industriale për Sistemin e Kullës së Ftohjes

    Membrana Bioreactor (MBR) është një lloj teknologjie e përparuar e zhvilluar që nga fundi i shekullit të 20-të e cila realizoi kombinimin efikas të teknologjisë së ndarjes së membranës me teknologjinë biologjike. Teknologjia e ndarjes së membranës zëvendëson metodën tradicionale të llumit aktiv dhe njësinë normale të filtrit; aftësia e saj e fortë e ndarjes mund të bëjë që turbullira SS të jetë zero. Koha e mbajtjes hidraulike (HRT) mosha e llumit (SRT) është plotësisht e ndarë; uji i daljes është në cilësi të mirë dhe të qëndrueshëm, i cili do të ripërdoret pa trajtimin e nivelit të tretë. Në sajë të ujit ekonomik dhe efektiv me siguri të lartë, fusha e zbatimit të riciklimit të ujërave të ndotura është zgjeruar gjerësisht.